Stránky kandidujících za hnutí Starostů a nezávislých v Horoměřicích a jejich příznivců

Volební program

Čeho chceme dosáhnout a máme šanci splnit:

Vědět, co se děje (Otevřená radnice)

Pouze trpělivou a nekončící komunikací s občany můžeme nalézt shodu na věcech veřejných. Bez jasných informací propadáme deziluzi, ztrácíme zájem.

 1. Transparentní, přehledné a uživatelsky příjemné internetové stránky obce.
 2. Veřejná projednání k věcem s významným dopadem na život v obci.
 3. Jasné e-mailové adresy na úředníky z radnice a členy rady ve formátu xxx@horomerice.cz, ze kterých budou oficiálně komunikovat.
 4. Zavést možnost komunikace i po moderních komunikačních nástrojích (např. Viber, WhatsApp, Skype, …).
 5. Zavést možnost elektronické rezervace schůzek.
 6. Záznam z jednání zastupitelstva umístěný volně ke stažení na stránkách obce v audio a video formátu.
 7. Online přenos z jednání zastupitelstva – Youtube, Facebook.
 8. Více propagovat možnosti plateb z domova (např. za svoz odpadu).
 9. Oficiální Facebook obce jako varianta diskuse.
 10. Veškeré smlouvy zveřejňované na stránkách obce.
 11. Propagovat a využívat všechny možnosti Mobilního rozhlasu.
 12. Umístit na stránky návody a rady, jak postupovat při řešení různých požadavků.

Myslet do budoucna (Udržitelný provoz a rozvoj obce)

Obec se bude i nadále rozvíjet a roztahovat do okolí. To je fakt, kterému se nevyhneme. Ostatně také jsme se sem my nebo naši předkové jednoho dne přistěhovali. Důležité je mít vizi a hlídat, aby zájmy, reprezentované přirozenou touhou stavět a zhodnocovat pozemky, nebyly na úkor ostatních občanů. Obec nepotřebuje další uzavřené domové nebo bytové areály. Naopak, potřebujeme prostor. Ten si musíme uhájit i za cenu tvrdých jednání s developery. Chceme v Horoměřicích průmyslovou zónu? Chceme opravdu všechna pole kolem nás zastavět? Chceme, aby ubývala zeleň tak radikálně, jako jsme toho byli v uplynulých letech svědky? Kolik zmizelo starých krásných třešňovek v Horoměřicích a Statenicích? Jaké nové přírodní prostředí bylo místo toho vybudováno? Kolik odpadu zbytečně končí na skládkách nebo ve spalovnách?

 1. Schválit regulační plán výstavby, který jasně definuje, jakým tempem půjdeme a jaké budou podmínky ze strany obce směrem k developerům.
 2. Alternativa: Připravit a schválit po diskuzi s občany plán rozvoje obce na budoucích 10-15 let, do schválení - stavební uzávěra na nové projekty.
 3. Schválit nový územní plán, který se připravuje již několik let, ale až po důkladné revizi a jeho představení občanům.
 4. Podpořit vznik budoucího centra obce v bývalém statku a jeho okolí. Projednat s občany jeho funkčnost a napojení na okolí.
 5. Zvýšit počet míst na tříděný odpad, směřovat k tomu, že nádoby na tříděný odpad se budou z centrálních míst přesouvat přímo k domům nebo jim blíže. Platit jen za skutečně vyprodukovaný odpad.
 6. Založit malou obecní kompostárnu, která bude zpracovávat lokální biologický odpad, hlavně pro místní použití.
 7. Podporovat a propagovat používání šetrných technologií, hlavně ve veřejných budovách.
 8. Být aktivní v jednání o snížení hlukové zátěže z leteckého provozu, prostřednictvím spravedlivějšího využívání letištních drah.

Být aktivní (Participativní rozpočet)

Vedení obce nikdy nebude znát všechny aktuální potřeby občanů. Participativní rozpočet umožňuje potřebu popsat a nabídnout řešení ostatním. Tento způsob je dnes běžný v některých městských částech Prahy i jiných městech.

 1. V rámci rozpočtu obce je vyčleněná částka.
 2. Občané zasílají přihlášky nápadů.
 3. Ve veřejném hlasování jsou vybrány nápady, které pak obec podpoří.
 4. Dotyční se pak mohou spolu podílet na realizaci.

Mít se kde potkat (Místa k setkávání sousedů)

Nedělní posezení s rodinou nebo přáteli na zahradě domu má své kouzlo. Což ale takhle vzít věci a vyrazit do větší společnosti. Posedět u stolu společně se sousedy, ugrilovat si oblíbenou specialitu? Zatímco děti jezdí kolem na kolech přes hliněné boule nebo na drobné rampě na skateboardech? Nebo polezou po okolních stromech? Nebo vyrazit na trh s místní zeleninou a nemuset jet kvůli tomu na Kulaťák? Konzumovat místní potraviny stojí za to!

 1. Park před úřadem tvořený dle konceptu, na základě shromážděných názorů od obyvatel.
 2. Nový park za statkem, opravy a údržba stávajících dětských hřišť, postupná proměna přírodním směrem.
 3. Boulová dráha pro kola, malá rampa pro skateboardy.
 4. Veřejná místa k posezení, grilování, popovídání si.
 5. Podpora trhů a konzumace lokálních potravin.

Cítit se hezky (Čistota malebnost)

Můžeme do nekonečna umývat nás i naše auta. Můžeme si pořídit nová, zvukotěsná okna. Pokud ale prostředí okolo nás nebude příjemné, nebudeme se stejně cítit dobře. V obci i na přístupových cestách jsou spousty odpadků. Výkaly od psů jsou všude na veřejném prostranství.

 1. Větší důslednost při údržbě veřejného prostoru v obci a na přístupových cestách.
 2. Rozšíření počtu lidí, pracujících ve prospěch obce bez nároku na zatížení jejího rozpočtu. (Podporovaná pracovní místa, sociální podniky, zaměstnávání lidí ve výkonu alternativního trestu).
 3. Instalace pytlíků na výkaly a veřejných košů na odpadky na veřejných prostranstvích.

Cítit se bezpečně (nejen na silnici)

Máte také často pocit, že přecházet silnici u autobusové zastávky v Lipkách nebo na křižovatce Velvarská a Hrdinů je o život? Je vám líto zdevastovaného obecního majetku i znečištěného veřejného prostranství?

 1. Kontrola dodržování silničních předpisů vybudovaným kamerovým systémem na určených místech v obci (aktivní měření).
 2. V místech autobusových zastávek zvýraznit zákaz předjíždění (např. Horoměřice, V Lipkách) a adekvátní kontrola dodržování od obecní policie.
 3. Větší viditelnost obecní policie, nejen v oblasti kolem školy a přechodů.
 4. Revize stávajících vyhlášek obce a jejich ozřejmění obyvatelům obce.

Pracovat z domova (Rychlé a cenově dostupné internetové připojení)

Internetové připojení nám přináší dnes řadu nevídaných možností. Tou podstatnou je to, že nemusíme za prací tak často a tak daleko dojíždět. K tomu ale potřebujeme mít možnost rychlého, stabilního a cenově dostupného připojení. Horoměřice mají, v tomto, strategickou polohu a měly by využít tento potenciál do budoucna a ve spolupráci s okolními obcemi investovat propojení optickým kabelem na páteřní síť. Zároveň je důležité umožnit, hlavně mladým lidem, kteří nemají prostředky na placení datových tarifů, aby se mohli připojit, například na autobusových zastávkách, a cestou do školy si dohledat potřebné informace a vyřídit při čekání komunikaci s přáteli. Obec pak může internet využívat právě pro větší zapojení mladé generace do místního děje.

 1. Podpořit dotažení optického kabelu do Horoměřic a okolních obcí.
 2. Zřídit na autobusových zastávkách a před radnicí přístup k internetu pro občany zdarma.

Mít možnost kvalitního vzdělání a péče pro své děti (Školky, školy a zařízení pro děti)

Proč vidíme ráno plné autobusy a auta odjíždějících dětí do školy v Lysolajích, na Veleslavín, na Petřiny či Dědinu? Tyto školy nemají o nic lepší učitele, budovy či vybavení než v Horoměřicích. Rodiče si ale mohou vybrat směr či způsob výuky, jak budou jejich děti vzdělávány. Někdo si myslí, že je dobré, aby děti chodily každý týden na jeden den ven a tam probíhala výuka. Jiní upřednostní intenzivní učení jazyků, programování, matematiky. Každý máme jiné představy a hlavně každému dítěti vyhovuje jiný přístup.

 1. Podpora všech forem péče o předškolní děti. Kromě klasické školky podpořit i lesní školky, dětské skupiny, centra, kluby, tak, aby byla plně uspokojena potřeba občanů Horoměřic.
 2. V základní škole umožnit vznik několika výukových směrů, nabídnout rodičům alternativy.
 3. Podpora účasti na zahraničních výměnách.
 4. Posilovat sounáležitost s obcí, historií, půdou, řemesly.

Prožívat radost s ostatními (Kultura a společenský život)

Kolikrát jsme slyšeli na zastávce autobusu či při náhodných setkáních s pamětníky, jak to tu v minulosti žilo. S rozvojem obce, zmenšením počtu lidí pracujících v zemědělství, nárůstem dopravy i závislosti místních na Praze, společenský život ustupuje do pozadí. Obec může pro jeho podporu hodně udělat.

 1. Podpora spolků a jejich tradičních akcí pro veřejnost.
 2. Plesy, koncerty, výstavy, dny seniorů.
 3. Letní improvizované kino
 4. Víkendová divadelní představení pro děti.
 5. Spolupráce s okolními obcemi, kde se jim daří (Roztoky, Únětice, Velké Přílepy, Lysolaje, Praha 6).
 6. Rozvoj sportu a sportovních akcí v obci. Vznik Horoměřického běhu po zajímavých místech v okolí obce.

Mít kam jít (Stezky pro pěší a cyklisty)

Horoměřice jsou průjezdním místem pro spoustu cyklistů. Ti bohužel jen projíždí, protože pro ně není vybudováno žádné zázemí. Horoměřice mají dnes propojení pro pěší a cyklisty na Juliánu, do Nebušic, do Tichého údolí a Suchdola. Citelně chybí stezka do Lysolají. Chůze nebo jízda po silnici tímto směrem je hazard. Nezpevněné komunikace jsou často ve špatném stavu.

 1. Vybudování stezky pro pěší a cyklisty do Lysolají.
 2. Oprava a údržba polní cesty k sanatoriu směr Nebušice na Juliánu.
 3. Oprava a údržba nezpevněných cest k rybníku a k Ovčínu.
 4. Stojany na kola a piknikové místo v parku u úřadu.

Být dobří spojenci (Spolupráce ve Sdružení místních samospráv a hnutí Starostové a nezávislí – STAN)

SMS Sdružení místních samospráv je velká a efektivní organizace, hájící zájmy obcí a městských částí. Za hlavní úspěch SMS je pak považováno prosazení změny v rozpočtovém určení daní (RUD). Je zapotřebí ještě větší část bohatství z měst přesunout do obcí. Není správné, aby Praha byla na špičce bohatých evropských měst a v Horoměřicích byly stále panelové a bahnité komunikace.

 1. Vstup do Sdružení místních samospráv a aktivní účast na společném vyjednávání o rozpočtovém určení daní a státní vzdělávací politice.
 2. Díky spolupráci v STAN být aktivní na kraji při prosazování dopravních řešení, vedoucích k snížení tranzitní dopravy přes obec. Na celostátní úrovni pak prosazovat středovou politiku, respektující prozápadní orientaci, nezpochybnitelné členství v Evropské unii, nutnost investic do vzdělání, regionálního rozvoje i obrany v duchu závazků v NATO.

Být slyšet (Mít dostatek schopných a zkušených občanů, ochotných kandidovat a měnit obec k lepšímu)

Oslovili jsme občany Horoměřic, kteří cítí, že je ten pravý čas se více začít zajímat o život kolem nás. Někteří jsou nespokojení s tím, jak je obec řízená, někteří se domnívají, že překotným rozvojem přijdou o poslední zbytky přírody, kvůli které se sem mj. přistěhovali. Někteří si jen myslí, že je čas na změnu. To, že přicházíme jako nový subjekt, neznamená, že nemáme ambice, zkušenosti a šanci.

 1. Naši kandidáti jsou úspěšní a organizačně schopní, pracují v různých oborech.
 2. Naši kandidáti mají zkušenosti s psaním projektů, investičními záměry, hodnocením dopadů.
 3. Naši kandidáti nejsou vlastníky pozemků v Horoměřicích s možností budoucí výstavby, ani nejsou s těmito vlastníky příbuzensky či jinak propojeni. Nejsou tedy v permanentním střetu zájmu.
 4. Naši kandidáti jsou lidé s jasným a čitelným názorem a ochotou komunikovat.