Stránky kandidujících za hnutí Starostů a nezávislých v Horoměřicích a jejich příznivců

Otázky k volbám 2022

Kandidátní listina

 • Proč má STAN v Horoměřicích právě 15 kandidujících?

  Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Jsou-li pro volby do zastupitelstva obce vytvořeny volební obvody, může volební strana na kandidátní listině pro každý volební obvod uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik členů tohoto zastupitelstva má být v tomto volebním obvodu voleno. V obcích, kde se má volit 7 a méně členů zastupitelstva, může volební strana na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce zvýšený o jednu třetinu a zaokrouhlený na celé číslo dolů. Například v obcích, kde se má volit 7 členů zastupitelstva, může být na kandidátní listině uvedeno až 9 kandidátů, má-li se volit 6 členů až 8 kandidátů a má-li se volit 5 členů až 6 kandidátů.
 • Jsou kandidující za STAN v Horoměřicích členové hnutí Starostové a nezávislí?

  Ne, není tomu tak. Někteří jsou registrovaní příznivci Hnutí STAN, ostatní nejsou s žádnou politickou stranou či hnutím spojení.
 • Kdy budou volby do obecního zastupitelstva?

  Prezident republiky rozhodl, že Volby do zastupitelstev obcí budou v pátek 23. a v sobotu 24. září 2022.

Jak a kde volit?

 • Jak křížkovat, aby byl můj hlas platný?

 • Lze v komunálních volbách označit kandidáty napříč stranami?

  Oproti volbám do Poslanecké sněmovny může volič využít takového počtu preferenčních hlasů, jenž odpovídá počtu volených zástupců do zastupitelstva, přičemž není vázán pouze jedinou politickou stranou, naopak může vybírat a udělovat preferenční hlasy napříč politickým spektrem. V takovémto případě se volba stává personalizovanou a odhlíží od stranické příslušnosti jednotlivých kandidátů. Institut politického marketingu. 2015. Slovník politického marketingu: Preferenční hlasování. Dostupné na: http://politickymarketing.com/glossary/preferencni-hlasovani
 • Kolik procent hlasů potřebuje strana aby se dostala do zastupitelstva?

  Aby se strana, resp. její kandidáti dostali do zastupitelstva obce, potřebuje minimálně 5% hlasů.
 • Kde odevzdat hlas(y)?

  Hlasovací lístek je možné vhodit do urny v Horoměřicích v prostorách jídelny na statku na adrese Velvarská 1.