Stránky kandidujících za hnutí Starostů a nezávislých v Horoměřicích a jejich příznivců

VIDEO: Rozhovor s Alešem Sedláčkem, lídrem kandidátky 2022

Poslechněte nebo přečtěte si rozsáhlý rozhovor s Alešem Sedláčkem, lídrem kandidátky STANu Horoměřice pro obecní volby 2022.

Před 4 lety si se postavil do čela nově vzniklého STANu Horoměřice s cílem změnit místní politiku. Hned v prvních volbách vám voliči dali důvěru a měl si tak možnost, společně s tehdejším vítězem voleb (Naše Horoměřice) svou touhu naplnit. Jednoduché to asi nebylo. Co tě stále motivuje do toho jít znovu?
Pocit, že ne všechno se stihlo a víra v to, že je co zlepšovat, budovat. Propojovat lidi, podporovat je v jejich snech a nadšení. Rozvoj Horoměřic je velká příležitost a obrovská zodpovědnost. 

Nebylo heslo „Bez obav o budoucnost“ které jsi spojil s vaší kampaní před 4 lety příliš odvážné? Neukázala nám nedávná historie, že obavy jsou na místě?

Výstupem dobré demokratické politiky je nastavení systému tak, aby občané měli možnost věci ovlivňovat a měnit k obrazu svému. A na tom já nevidím zhola nic idealistického. Je to pro mě základní princip, kvůli kterému jsem před 4 roky kandidoval a který platí pro obec, stát, Evropu… Když věci ovlivňuji, tvořím budoucnost. Pokud chci něco udělat, mám to udělat a ne čekat, že to někdo udělá, protože to už by nebyla moje budoucnost. Takhle to ve zkratce vidím.

Jak bys sám za sebe zhodnotil tvé působení ve vedení radnice?

Snažil jsem si brát na starosti konkrétní úkoly a ty dotáhnout do konce. Plnit koaliční smlouvu a zároveň i program STANu. Byl jsem rád za vznik strategického plánu, ve kterém jsme si společně stanovili, čeho chceme dosáhnout. Ten se rozpracovával do podoby jednoletých akčních plánů, abychom plnění stanovených cílů mohli lépe kontrolovat. Baví mě pomáhat na svět novým neotřelým, ale i jinde vyzkoušeným, projektům, proto bych rád navýšil prostor pro realizaci nápadů od občanů. 

Ke kvalitnímu životu pro mě neodmyslitelně patří životní prostředí. I zde jsem se snažil zanechat stopu. Aktivně jsem projekty týkající se životního prostředí podporoval, velice často i přímou účastí při realizaci. Manuální práce mě baví. Tak jsem si za nejtěžšího covidu vyzkoušel, jaké to je svážet multikárou odpadky se Zdeňkem, jediným zaměstnancem čety, který nebyl v tu dobu v karanténě.

Zeleň v obci je tedy pro STAN důležitá…

Ano, realizovali jsme historicky největší výsadbu vzrostlých stromů v alejích v jednom volebním období. Vyčistili Rokle od letité skládky a obnovili tam cestu pro pěší, která se stala oblíbeným místem výletníků. Na poli nad roklemi založili rekreační sad. Obnovili úvozovou cestu do Suchdola a osadili jí stromy, tak, jak to mají sousedé. Další výsadbu plánujeme v lokalitě Pod Kurníkem, taktéž na bývalém poli a podél cesty od Ovčína. Mimochodem, samotná výsadba byla velmi příjemná. Když jsme sázeli alej, chodili kolem náhodně lidé, kteří se hned zajímali a někteří se k nám i přidali. Většina aleje tak byla zasazena za pomoci těchto dobrovolníků, dá se říct takřka neorganizovaně. Samozřejmě by to bylo mnohem těžší bez pomoci místních hasičů a technické čety obce. Stejně tak se neobešla bez pomoci místních dobrovolníků dosadba aleje od Roklí k lesu. Péče o zeleň tak určitě není důležitá jen pro STAN :).

Velký pokrok na radnici STAN udělal ale i v úplně odlišné sféře a to v informačních technologiích

Vysoutěžili jsme dodavatele a vytvořili zcela nové internetové stránky obce, založili a plnili stránku na Facebooku. Zavedli jsme e-maily na zaměstnance obce a jejich kontakty jsme umístili veřejně na internetu. Zavedli používání sdílených kalendářů, včetně rezervací místností a jiných zdrojů. Inovovali rozesílku informací do e-mailu a do mobilní aplikace. Zavedli zveřejňování smluv, elektronickou úřední desku. Umístili nástěnky na zastávkách autobusů. Změnili obecní zpravodaj, který vydává nezávislá redakční rada. Vysoutěžili a zavedli nový knihovní software, který má veřejný katalog, umožňuje rezervace. Návštěvnost knihovny se násobně zvedla. Vysoutěžili jsme kompletní rekonstrukci obecního rozhlasu, inovaci kamerového systému, rozvody optických sítí s možností přímého připojení domácností po celé obci. Založili nové datacentrum na statku, kam by se měl postupně přestěhovat úřad. Ve spolupráci se Středočeským krajem jsme implementovali platební portál, díky kterému mohou občané Horoměřic platit poplatky za odpad a psi platebními kartami přes internet a nemusí stát frontu v podatelně. Začali jsme nahrávat, později natáčet a přenášet zastupitelstva a veřejná projednání. Jsou dostupné na novém Youtube kanálu obce. Ve všem výše zmíněném sehrála zásadní roli komise pro Otevřenou radnici a informační technologie pod vedením Mirka Nového. 

Často tady mluvíš o dobrovolnících, co naši dobrovolní hasiči?

S hasiči jsem přišel poprvé do bližšího kontaktu, když jsme sázeli stromy. Mám vždy radost, když se potkám s partou, kde je čitelný společný zájem. U našich hasičů je to práce pro druhé a pomoc. Do hasičů jsme hodně investovali. Obnovili jsme vozový park i vybavení. Mám zájem na tom, abychom měli akceschopnou, dobře vybavenou a vycvičenou jednotku. Stejně tak jsem vděčný za práci s dětmi, kterou co by členové spolku započali.

Je něco, na co jsi za ty 4 roky opravdu pyšný?

Ano, určitě. Jsem moc rád, že se nám podařilo nastartovat kulturní život v obci. Ne, že by se zde předtím nic nedělo, ale všichni si museli všimnout, kolik nových akcí se pořádalo s přispěním, či úplně v režii samotných obyvatel Horoměřic.

Sestavujeme roční kulturní a sportovní plán, zveme všechny zájemce o pořádání akcí. Akce se snažíme připravit pro všechny věkové skupiny. Snad se nám daří. Sám jsem strávil mnoho nocí taháním a stavěním pódia, kabelů ozvučení, které obec postupně kupovala, nebo promítáním v letním kině, takže vidím, že reakce návštěvníků jsou pozitivní a že jich stále přibývá.

Těší mne také, jak jsme dokázali zareagovat na Covid a válku na Ukrajině. Byli jsme první v okolí, s distribucí desinfekce veřejnosti. Stejně tak jsme byli první obcí, kde se občané mohli naočkovat, pokud o to projevili zájem. V obci fungovala dobrá informovanost a pomoc ohroženým skupinám. 

A dění kolem ukrajinských uprchlíků ukázalo obrovskou soudržnost občanů. Obec poskytla prostory pro přechodné ubytování a komunitní centrum. Zorganizovali jsme poukázkový systém, kdy občané štědře přispívali na potraviny a drogerii pro uprchlíky. Zajistili jsme výuku Českého jazyka a pro předškolní děti tzv. adaptační skupinu (školku) v obecním domě ve Slunné. Některé děti jsou již integrovány v ZŠ. 

Určitě se ale i něco nepovedlo?

Ano, mrzí mne, že se nepovedl dokončit územní plán, nepovedlo se dodělat asfaltování ulic, na kterých jsme pracovali, nepovedlo se zahájit velkou rekonstrukci statku. Nepovedla se pěší cesta do Lysolají. Je však důležité, že jsme se v těchto věcech posunuli projektově. Pokud hovoříme o investicích, potřebujeme studie, ideálně i projektovou dokumentaci a stavební povolení. Když jsme přišli na úřad, našli jsme zde v tomto ohledu čistý stůl.  

Dají se neúspěchy změnit v reálném čase na úspěch? Je to tedy výzva do dalšího období?

Jednoznačně! Centrum obce, škola. Solární hospodářství, využití odpadů. Rekonstrukce krajských komunikací ve spolupráci s krajem. Systém měření rychlosti v centru obce. Obecní bydlení. Sociální služby. Sportoviště. Víceúčelová hala. Nová hasičárna a další rozvoj jednotky. To vše jsou mé priority pro další období.

Mluvíme hodně o tvé práci, horoměřický STAN ale nejsi jen ty. Jak se projevuje práce ostatních členů týmu?

Scházeli jsme se pravidelně každý měsíc a probírali aktuální situaci. I mé rozhodování na radě obce bylo vázáno vůlí celého týmu. Jsem za to rád. Když se můžete opřít o názor druhých, je to fajn. Měli jsme lidi v komisích, které dodávaly podklady a pravidelně zveřejňovaly zápisy z jednání, aby měla veřejnost přehled.

Čeho si ceníš na lidech ze STANu Horoměřice

Že jsou ochotni debatovat o strategických věcech, vést odborné komise, ale umí také vzít za práci v terénu. Byli to naši lidé, kteří velkou osobně přispěli k sázení stromů, čištění roklí, jezírku a jeho údržbě, stavbě pumptreku, organizovali Sousedský festival, Horofest, Pálení čarodějnic, Masopust, Letní kino. Jsou to lidé, na které se mohu spolehnout a od kterých se mohu stále učit. Máme letos na kandidátce méně žen, než jsme měli minule, přesto nejvíce z Horoměřic a jednoznačně vedeme i v první pětici, kde máme žen většinu. Co je pro mě na lidech ze STANu důležité, je to, že nikdo není provázaný s jakýmkoli developerem či developerským projektem v obci. Chceme si zachovat nezávislost a ustát jednání, která po volbách jednoznačně očekáváme v souvislosti s novým územním plánem, s kanonií premonstrátů a dalšími vlastníky. 

Co značka STAN, není po kauze lysolajského starosty Hlubučka do voleb přítěží?

Během mé práce v hnutí STAN jsem byl zvolen do jeho Krajského výboru. Díky tomu se pravidelně potkávám se členy a zástupci všech oblastí ve Středočeském kraji. Je to velmi inspirativní prostředí, umožňuje mi poznávat zajímavé a pracovité lidi, za kterými je obrovský kus práce. Starostu Hlubučka jsem znal osobně, jeho kauza mě doslova šokovala. Hnutí tahle kauza škodí, posouvá nás to zpět. Já ale nemám důvod STANu nevěřit. 

Je teď nějaký konkrétní projekt, který považuješ za problematický?

Na jižních polích, směrem na Prahu měl vlastník, Kanonie premonstrátů na Strahově, před podpisem smlouvy na vybudování logistického areálu. Prozatím k tomu nedošlo. Místní opozice vidí v halách pracovní příležitosti a odhlučnění od budoucího okruhu. My v tom vidíme vyšší dopravní zátěž na obsluhu zóny. Průjezdy kamionů přes obec. Pracovní příležitosti pro nekvalifikované pracovníky, kteří budou dojíždět nebo bydlet na ubytovnách, často v našich reáliích ilegálně. Pokud budeme do územního plánu zařazovat nějakou komerční výstavbu, musíme zde přesně definovat, co tady chceme. Pro nás by to měly být spíše sídla menších a středních firem, menší skladové nebo výrobní prostory. Místa pro výzkum IT, technologické, účetní firmy apod. A primárně provozovny služeb, které lidi z okolí mohou využít.

Jaké další veřejné stavby budou podle tebe do budoucna potřeba?

Určitě centrum obce, tedy náměstí, další základní škola, zanedlouho gymnázium, víceúčelový sál, zařízení sociálních služeb, poliklinika, sportoviště, cesty pro pěší a bezmotorovou dopravu. Nové zelené plochy pro rekreaci a udržení klima v obci vhodného pro život. Je zapotřebí vybudovat nějaké parkoviště, kam se budou muset přesunout auta z ucpaných ulic, které nevyhovují dopravním předpisům.

Budou se zde stavět jen rodinné domy nebo i byty?

Proti bytům je velká averze, protože tu máme zmíněné velkokapacitní sídliště, která jsou zde jak pěst na oko. Byl bych ale populista kdybych říkal, že zde žádná bytová výstavba nebude. Dle stávajícího, ale i nového návrhu územního plánu ještě nějaká bytová výstavba bude. Jde o to, aby byla přiměřená a zapadala do lokality. To je potřeba hlídat a svou roli v tom sehrává i vedení obce. 

STAN prosadil vybírání příspěvku stavebníka na rozvoj infrastruktury. Do budoucna musíme spravedlivě a jasně jednat se všemi zájemci o výstavbu v obci. Na prvním místě musí být vždy veřejný zájem. Tedy musí být zodpovězena otázka, co přinese nová výstavba obci. Jak obohatí veřejný prostor, kolik pracovních míst a jakých nabídne. Kolik míst na parkování. Kolik veřejné zeleně. Jak vyřeší dopravu v místě. Nesmíme již opakovat chyby z minulosti, které se negativně podepsaly na dnešním prostředí obce.

Jako 1. místostarosta jsem byl celou dobu neuvolněný. S jakým cílem jdeš do letošních voleb? Jsi připraven v případě úspěchu vzdát se svého zaměstnání?

Jsem zaměstnán na České radě dětí a mládeže což je spolek spolků, které pracují s dětmi a mladými lidmi, jako třeba skauti, mladí hasiči, tomíci, Liga lesní moudrosti apod. Tuhle střešní organizaci si založili v roce 1998. Dnes zastřešuje 100 organizací s více jak 250 tisíci dětmi a mladými lidmi. Je to velká reprezentativní střecha, která má krom služeb členům i poslání řešit prostředí ve kterém se organizace i mladá generace nachází. Zabývám se hlavně legislativní prací a kontaktem s ministerstvy, poslaneckou sněmovnou, senátem, vládou. Jsem členem různých poradních orgánů. Dle dohody jsem se obci věnoval 50% pracovní doby a tomu odpovídala i moje odměna. V případě, že by STAN dostal od voličů tak velkou důvěru, že bych mohl uvažovat o pozici starosty, požádal bych o uvolnění. Vzdal bych se tedy svého zaměstnaneckého poměru, který mám nyní na zkrácený úvazek a obci bych se věnoval naplno. Určitě bych dál chtěl pokračovat ve svých dobrovolných aktivitách. 

Máš vůbec ještě nějaký volný čas?

Snažím se. Vedu dětský kmen v Lize lesní moudrosti. Ve zkratce něco jako skauting, ale víc zaměřený na indiány. To bere dost času. Každý týden schůzka, jednou za měsíc výprava, podzimní hory, jarní prázdniny na lyžích a v létě 14 dní tábor. V Lize jsem ještě stále aktivní v náčelnictvu. Mám na starosti naše pozemky, kde táboříme na Kosím potoce a faru v nedaleké obci. Tu jsme 15 let opravovali, tak, aby tam mohli jezdit různé dětské oddíly. Probíhají tu i vzdělávací programy pro školy, na jejichž tvorbě jsem se také podílel. Baví mě chodit s batohem po horách. Když se zadaří, jedu do USA nebo Kanady. Rád navštěvuji místa spojená s indiánskou historií. Nebo se jen tak schovám v divočině nebo jedu s kamarády nějakou řeku na kánoi. S rodinou jezdíme rádi na kola nebo jen tak do České Kanady nebo Novohradských Hor. Baví mě vyrábět věci rukama, hlavně ty indiánské, které používáme při našich tábořeních nebo stylových putováních. Prostřednictvím zážitku poznáváme jaké problémy museli tenkrát řešit a učíme se intenzivně vnímat přírodu kolem sebe. Někdo si klepe na hlavu, ale pro mě je to rekreace a možná i utvrzení, že dokud si umíme hrát, tak je to ještě dobré. Snažím se zachovat si duši dítěte. 

Chtěl bys ještě něco dodat?

Díky, že jste mi přečtením článku věnovali svůj čas. Všem vám přeji šťastnou volbu 23. a 24. 9. Určitě přijďte volit. Je to vaše právo a nejjednodušší možnost, jak ovlivnit okolí, ve kterém žijete.

Kandidát na starostu za STAN Horoměřice pro komunální volby 2022. Zobrazit více